samokrytyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) postanowienia i woli czynnej. Z trzech tedy określeń „nadmyśli“ pozostaje tylko trzecie, że ta „nadmyśl“ strząsa na byt „kwiaty mgieł chaotycznych Że tych „mgieł chaotycznych" nie brak w duszy autora, najlepiej to sam okazał zarówno w owem określeniu „nadmyśli“, jak i w następującym czterowierszu, który można uważać ' za bezwiednie dokonaną samokrytykę: W piersiach powstaje próżnia pełna swądu!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chmielowski, Piotr 1901. Najnowsze prądy w poezyi naszej, Lwów : H. Altenberg ; Warszawa : E. Wende i Spka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.