samoołgiwanie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 34 GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI „Ze strachu”. Po czym, zapytany przez Jagodę dlaczego, wyjaśnił: „Bo przekonania się zmieniają, ale strach pozostaje”. Jest tedy nonsensem mówić o nowoczesnym despotyzmie „oświeconym”, a samoołgiwaniem się oczekiwać go, upatrując dobre wróżby w osłabieniu terroru. Terror w „socjalizmie despotycznym” może być regulowany, jak reguluje się ciśnienie, nigdy zaniechany całkowicie na rzecz dozowanych po trosze i tym więcej smakowanych dobrodziejstw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.