samooświecenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kiego sumienia, odpowiadające ria płaszczyźnie prawa zwyczajnemu aktorowi naprawy. W sferze winy egzystencjalnej nie można oczywiście „naprawić” w ścisłym tego słowa znaczeniu, tak żeby dało się winę odwołać razem z jej konsekwencjami. Pojednanie oznacza tu przede wszystkim to, że zbliżam się do człowieka, w stosunku do którego jestem winny w świetle mojego samooświecenia — tak dalece, jak dalece mogę go jeszcze osiągnąć na ziemi — uznaję w obliczu niego swoją egzystencjalną winę i pomagam mu w możliwej mierze, aby przezwyciężył konsekwencje wynikłe z mojego działania rodzącego winę. Tego rodzaju jednak czyn może być...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.