samooświetlający

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rejestracja przy pomocy kamery, może być stosowana również przy badaniach zjawisk samooświetlających. Mam na myśli procesy zachodzące w piecach hutniczych i odlewniach. Do zjawisk tego typu należą również procesy zachodzące w łuku elektrycznym. Te ostatnie, jeśli mają stanowić materiał do analizy, muszą być wykonywane przy pomocy kamery do zdjęć szybkich, procesy bowiem zachodzące w łuku są bardzo szybkie, a poza tym odbywają się w małej przestrzeni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Leja, Leon (red.) 1972. O postęp w dydaktyce szkoły wyższej. Praca zbiorowa, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.