samoograniczenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) HUMANIZM NIEMIECKI. GOETHE 353 Ponieważ zadaniem życia jest jasno i silnie doprowadzić własny charakter do pełnego działania i tworzenia, rozwinąć w czystości własną swoistość duchową i właściwie ją spożytkować, więc samo życie staje się największym dziełem sztuki. Ale kształcenie to wymaga tyle samopoznania, samoograniczenia, samoprzezwyciężenia, tyle rezygnacji i tyle podporządkowania, że widoczne staje się w tym jednocześnie najwyższe zadanie moralne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.