samoograniczony

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W ten sposöb przekroczone zostaly granice, ktöre w mysleniu pozytywistycznym byly filozoficznie niezmienne przy swojej historycznej (ilosciowej) zmiennosci. Podwazony zostal fundamentalny pogl^d o prawach jednostki i odpowiadaj^cych im uprawnieniach wynikaj^cych z wolnosci — samoograniczonej przez czlowieka w ustawie dla ogölnego dobra, ktöre ma byc wypadkow^ döbr indywidualnych. Podwazony zostal röwniez dualizm prawa publicznego i prywatnego, dualizm panstwa i prawa — panstwa zantropomorfizowanego, posiadajqcego i wyrazaj^ceg o swoj^ wole, ktör^ ma byc wlasnie prawo. Kelsen wszystkie te po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ryszka, Franciszek 1974. Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy, wyd. drugie popraw. i uzup., Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.