samookłamywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) logów : jaka jest współczesna przeciętna moralność ? W radach ,,Elle” widoczne są ślady światopoglądu chrześcijańskiego, duży wpływ popularnego pseudofreudyzmu i psychoanalizy, powierzchowny optymizm będący połączeniem metody Couć z anglosaskim samookłamywaniem, no i przede wszystkim ostrożność. Można, nawet należy mieć kochanków, ale nie trzeba „przekraczać miary”. Jeśli się już zdradziło męża, to niech się przynajmniej biedaczek o tym nie dowie (oczywiście o ile nie jest współcześnie pobłażliwy i wyrozumiały). Ależ oczywiście, każdy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.