samookopywanie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rys. 129. Wykonywanie pojedynczego okopu do strzelania w postawie stojącej za pomocą zestawu do samookopywania się: a — powodowanie wybuchu ładunku kumulacyjnego w celu wykonania komory minerskiej na ładunki materiału wybuchowego; b — powodowanie wybuchu plastycznego materiału wybuchowego w celu wykonania leja na okop; c — przystosowanie utworzonego leja do wykorzystania go jako pojedynczego okopu strzeleckiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Podręcznik 1971. Podręcznik dowódcy drużyny, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.