samookreślający

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Co rok mamy okazję do omawiania zbiorowych tomów wspomnień 0 zmarłych pisarzach. W roku bieżącym donotowujemy dwie nowe pozycje z tego zakresu, mianowicie Wspomnienia o Janie Kasprowiczu 1 Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, zatytułowane patetycznie samookreślającym cytatem z poezji Baczyńskiego: ,,Żołnierz, poeta, czasu kurz...” Kasprowicz i Baczyński — dwie epoki, oddzielone datą śmierci poetów o lat dwadzieścia. Nie szukamy tu okazji do ponętnych, lecz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.