samookreślanie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przeto proces samookreślania się narodowego na pograniczu polsko* litewskiem przebrzmiał w Suwalszczyźnie wcześniej i doprowadził do ustalenia obszarów etnograficznych obu narodowości; linja zetknięcia się tych obszarów przebiega obecnie wyraziście; pas kraju o ludności mieszanej jest nadzwyczaj wąski, a jednolitość językowa po obu stronach granicy etnicznej — wybitna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.