samookreśloność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) epoki, W. Lenin doszedł do wniosku, iż proletariat może spełnić swoją historyczną misję, jeśli kierunek jego działania wyznaczać będzie partia robotnicza nowego typu, wyposażona w przodującą teorię. W związku z tym wystąpił przede wszystkim przeciwko wulgarno-ekonomicznej interpretacji marksistowskiej nauki o społeczeństwie, kwestionującej względną samookreśloność rozwoju politycznych i ideologicznych form walki rewolucyjnej i traktującej w gruncie rzeczy przejście od kapitalizmu do socjalizmu jako prostą „obiektywną” ewolucję stosunków ekonomicznych, jako automatyczne następstwo wzrostu sił wytwórczych. W. Lenin wielokrotnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dobieszewski, Adolf 1984. Zasady i mechanizmy funkcjonowania partii (Model leninowski), Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.