samookreślony

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Prawdą jest, że granica między tymi obiema odmianami mitologii nie rysuje się w rzeczywistości tak wyraźnie, jak można by sądzić na podstawie jej abstrakcyjnego opisu i że jednoczesna obecność obu rodzajów emocji w jednej, mitycznie samookreślonej zbiorowości, jest nie tylko możliwa, ale pospolita. Odróżnienie obu nie jest jednak bez znaczenia, choćby w postaci wyidealizowanego modelu, który pozwala śledzić przewagę jednej lub drugiej odmiany. Mit chrześcijań...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kołakowski, Leszek 1994. Obecność mitu, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.