samoopłacalność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 84 Prasa polska w tym okresie poświęca dużo miejsca trudnościom finansowym. Mowy nie było wówczas o tzw. „samoopłacalności” pism, nie można było również liczyć na pomoc odbiorców, borykających się z nie mniejszymi kłopotami. Ciekawie sprawy te przedstawia artykuł w „Trybunie Komunistycznej”, motywujący przyczyny przekształcenia pisma w miesięcznik. „Na wniosek redakcji «Trybuny Komunistycznej» po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sierocka, Krystyna 1963. Z dziejów czasopiśmiennictwa polskiego w ZSRR („Kultura Mas” 19291937), Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.