samoopłacenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W Polsce normodawca, w obowiązujących przepisach, przyjął trzy różne możliwości spłaty kredytów: z funduszu inwestycyjnego zjednoczenia, z samoopłacenia inwestycji, z dotacji budżetowych. Te źródła w różnym układzie procentowym występują we wszystkich krajach socjalistycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gajl, Natalia 1980. Finanse i prawo finansowe, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.