samoopisujący się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Teoria abstrakcyjnych performatywów”, nawet w zmodyfikowanej przez niego wersji, traktuje wszystkie wyrażenia jako samoopisujące się. Fakt, że abstrakcyjne zdanie performatywne nie jest nigdy w ich strukturze głębokiej zdaniem najbardziej nadrzędnym nie usuwa żadnych kłopotów. Zanurzone jest ono bowiem jako dopełnienie w zdaniu zawierającym abstrakcyjny czasownik do. Zawarte w przedstawieniu semantycznym każdego posiadającego znaczenie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnogaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.