samoopodatkowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) drogą czynów społecznych i samoopodatkowania (świadczeń na fundusz gromadzki) oraz sprawie wykonania obowiązków wobec państwa. Na zebraniu wiejskim mieszkańcy wybierają sołtysa oraz wysłuchują sprawozdania z działalności gromadzkiej rady narodowej i jej prezydium...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chaber, Ferdynand et al.(red.) 1965. 120 pytań i odpowiedzi. Gospodarka narodowa. Polityka rolna. Oświata i kultura. Obywatel i państwo. Sprawy mię­dzynarodowe, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.