samoorganizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Faszyzm polski, utrzymując kontakt z ukraińskim nacjonalistyczno-petlurowskim obozem, nietylko nie zaprzestaje ucisku ekonomicznego, politycznego i narodowościowego ukraińskich mas pracujących, lecz całym szeregiem represyj uniemożliwia samoorganizację ludności ukraińskiej. W celu rozkładania i demoralizowania robotników i włościan zachodnio - ukraińskich, faszyzm polski rozsiewa nieprawdziwe wiadomości o Ukrainie Sowieckiej, starając się zaszczepić przekonania w masach, że Ukraina Sowiecka znajduje się pod butem imperjalistycznej Moskwy, a prawdziwe wyzwolenie zdobędzie naród ukraiński tylko w walce z Moskwą i w sojuszu z Polską...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.