samoorganizujący

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i wybierające najlepszy z nich (np. maszyny wyznaczające najmniejszy koszt wyrobu na podstawie analizy rozmaitych warunków produkcji); samoprogramujące, zmieniające program swojego działania odpowiednio do okoliczności (np. maszyna dobierająca temperaturę obróbki cieplnej odpowiednio do zmian jakości wyrobu); samoorganizujące, zmieniające swoją strukturę (np. przez włączanie lub wyłączanie pewnych jej elementów); samouczące, ulepszające swoje działanie na podstawie wyników poprzedniego działania (np. maszyny znajdujące najkrótszą drogę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.