samoosąd

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wać przed naszym zjazdem w lutym bieżącego roku. Jedno przynajmniej — w nieutopijnym chyba marzeniu — wydaje się możliwe: zjazd debatujący nad ćwierćwieczem naszej literatury, związanej z ćwierćwieczem Polski Ludowej, powinien być rzetelną próbą samooceny tej literatury, próbą jej samoosądu, którego nie wolno mylić z samosądem. Rzetelny proces samooceny, zobiektywizowany w kategoriach ideowo-kulturalnych, wolny od partykularnych zacietrzewień czy indywidualnej lub środowiskowej megalomanii, oparty o wymierne społecznie szanse współtworzenia przez literaturę panoramy naszego losu narodowego — proces taki może posłużyć stworzeniu właściwej perspektywy, właściwej płaszczyzny, właściwego klimatu dla ambitnych, kreatorskich działań środowisk i indywidualności pisarskich. Bardziej oczy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lichniak, Zygmunt 1972. Z mojego ćwierćwiecza, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.