samoosiągalność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) inwestycji nadał teorii K. charakter w pewnym stopniu rewolucjonizujący ekonomię burżuazyjną (stąd mówi się czasem o „rewolucji keynesowskiej” w rozwoju myśli ekonomicznej). Tradycyjne ujęcia opierały się na tezie o samoosiągalności optymalnego podziału środków w wyniku działania konkurencji kapitalistycznej, czyli przyjmowały istnienie automatycznej tendencji do osiągania przez gospodarkę kapitalistyczną stanu równowagi przy pełnym zatrudnieniu. Wiązało się to...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.