samooskarżanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie można jednak rozpatrywać socjalizmu z punktu widzenia ekonomii — i na tym poprzestać. ...Mamy socjalizm bez demokracji. Mamy socjalizm bez sądów przysięgłych, bez zagwarantowania wolności osobistej, bez ustawowego zakazu samooskarżania, który nie jest niczym innym jak ochroną przed wydobywaniem zeznań za pomocą tortur. Mamy tam socjalizm bez swobód obywatelskich, socjalizm bez możliwości odwoływania rządu, bez publicznych dróg protestu. Mamy socjalizm bez równouprawnienia mniejszości, socjalizm bez prawa do nieskrępowanej twórczości artystycznej. Innymi słowy, mamy socjalizm bez moralności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZTPolit - Zeszyty Teoretyczno-Polityczne (War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.