samooskarżycielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 77 Rozmaicie wyjaśniano nagły wyjazd Dawisona z Warszawy. We wspomnieniu pośmiertnym w „Kurierze Warszawskim” posuwano się do samooskarżycielskiego sformułowania: „Wypędzony prawie przez intrygi najserdeczniejszych kolegów, Dawison wyjechał do teatru w Wilnie” (KW 1872 nr 26). Wł. Krogulski ujmuje rzecz nieco inaczej, od strony samego Dawisona, pisze o jego „porywczości, zniechęcającej otaczających”, o „obrażaniu na siebie zwierzchności i kolegów w Warszawie”. Wskazywano też na trudności finansowe i bezradność Dawi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Danek, Wincenty 1973. Józef Ignacy Kraszewski, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.