samoosobiście

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wydaje. Wskutek tego ząś, że — jak starałem się gdzie indziej pokazać — nie ma wykonania idealnego, otrzymujemy w percepcji słuchowej 8 dzieła zawsze jego postać w pewnej mierze i pod pewnymi względami zniekształconą, ta jednak właśnie do pewnego stopnia zniekształcona, konkretna postać dzieła jest nie tylko tym, co się nam na podłożu danego wykonania ujawnia samoosobiście, ale zarazem także tym, co na nas jako na perceptorów najsilniej oddziaływa i wpływa też na sam przebieg...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czeżowski, Tadeusz (red.) 1960. Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, War­szawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.