samooszustwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jednym z przejawów tej polemiki jest właśnie powieść Waugha, próbująca skompromitować „świecki sposób umierania44, demaskująca w „cywilizacji śmierci44 komedię, szopkę, powierzchowne i głupie samooszustwo, które zmierza do uspokojenia złudnego, fałszywego, nikczemnego: Waugh porównuje tak „przygotowaną44 śmierć człowieka z „bezmyślnym44 zdechnięciem psa, kota czy kanarka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kałużyński, Zygmunt 1953. Podróż na Zachód. Szkice, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.