samopacyfikacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1 Mowa o prezesie RGO — Konstantym Tchórznickim. Odmowa rzekomo planowanego wprowadzenia przez władze okupacyjne GG pewnych aktów „amnestyjnych” w stosunku do Polaków była oczywiście m. in. jednym ze środków nacisku, mającego doprowadzić do sui generis „samopacyfikacji” powstania warszawskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Getter, Marek, Janowski, Andrzej (wyb. i oprac.) 1974. Ludność cywilna w powstaniu warszawskim. 2. Archiwalia, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.