samopas

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dając tu pierwszeństwo odczytom z zakresu umiejętności ścisłych i praktycznych, miałem na względzie dwie okoliczności, raz że w tym zawodzie najwięcej nie domagamy, powtóre rże nauki ścisłe wdrażają do tego rodzaju pracy,’do" którego najmniej jest u nas chęci i usposobienia. Zamknięta tu droga wszelkim marzeniom, wszelkiej luźności i dowolności. Samopas iść nią nie można, postępować trzeba krok za krokiem, nic nie daje się na niéj ominąć ani przeskoczyć, niczego tu ani dowcip ani natchnienie przesięgnąć nie zdoła, prawda jedna po drugiéj zdobywawsię mozolnie, ale raz otrzymanych zdobyczy nic już ani wydrzeć ani zachwiać nie może. Umysł więc...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.