samopercepcja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bowości wprowadza W. Łukaszewski pojęcia „ja realnego”1 (samopercepcja, spostrzeganie siebie w relacji do czegoś lub do kogoś; informacje wchodzące w skład „ja realnego” to opinie, które są jednostkowymi lub ogólnymi modelami własnej osoby) oraz „ja idealnego” (zespół wizji pojęciowych, zawierających opis własnego „ja” rzutowany w przyszłość; są to wizje opisowe i normatywne; są to informacje na temat idealnych właściwości podmiotu oraz idealnego miejsca własnego wśród innych 34), przy tym idealne znaczy tu tyle, co upragnione, uważane za najlepsze. Wprawdzie samopercepcji wraz z wizją pojęciową modelu idealnego własnej osobowości nie możemy uznać za momenty wyczerpujące strukturę „ja”, jednakże rozdzielenie owego ja na czynniki idealne i realne, postulatywne i faktyczne, rzuca pewne światło na opisywane przez nas zjawiska: człowiek nie tylko kimś i jakimś jest, ale kimś i jakimś być pragnie, lecz to drugie zaciemnia mu niekiedy, modyfikuje obraz pierwszego. Nadto do koncepcji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gołaszewska, Maria 1977. Człowiek w zwierciadle sztuki. Studium z pogranicza estetyki i antropologii filozoficznej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.