samopetryfikacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) elementy zapewne odegrały tu rolę. Ani Poczta Węgierska (monopolista w zakresie sieci łączności), ani Telewizja Węgierska (monopolista w dziedzinie emisji programów) nie pragnęły mieć jakiejkolwiek konkurencji, nawet gdyby miała ona być na tak małą skalę, jak systemy telewizji kablowej wówczas możliwe do wprowadzenia. Sprawa emisji kablowych wydawała się pogrzebana na długie lata, ponieważ tego rodzaju decyzje wykazują naturalną tendencję do samopetryfikacji. Nawet gdyby rzeczywiście nie było odpowiednich warunków (co nie było prawdą), to decyzja negatywna sprawiała, że również w przyszłości wszelkie szanse na ich powstanie były z góry wyeliminowane. Tylko niewielka grupka dziennikarzy i naukowców nie dała za wygraną i nadal utrzymywała, że warto eksperymentować z telewizją kablową...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.