samopierw

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szczęść naszych jest sprawcą. Dopomagali mu młodzi, wyrodni lub głupi rodacy nasi, co mianują się demokratami, a są demagogi i jakobini, których oby jak najprędzej porwał bies! O słusznie, słusznie Orędownik Poznański1 nazwał ich samopierw targowiczan zgrają! Nikczemniki te, przybywszy do nas z Paryża i Poznania, biesiadowali u panów, a chłopom polecali milczkiem ostrzyć na nich noże. Miasto zachęcać szlachtę ku podaniu kmie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kieniewicz, Stefan (oprac.) 1950. Rewolucja polska 1846 roku. Wybór źródeł, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo