samopobudzać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i nast)., na których opiera się znaczna część argumentacji etologów. Schneirla pisze: „Zgodnie z elementarną logiką, »izolowane« zwierzę nie jest oddzielone od samego siebie; pozostaje ono mimo wszystko reprezentantem swego gatunku, może więc sobie samo, poprzez procesy swego własnego rozwoju i samopobudzające skojarzenia, przynajmniej częściowo zastępować ten rodzaj wpływów, które w normalnych warunkach oddziałują na późniejsze skojarzenia właściwe dla gatunku, np. występujące przy parzeniu się” (1956, s. 413). Schneirla i Lehrman zwracają uwagę zwłaszcza na sygnały...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cofer, Charles N., Apley, Mortimer H. 1972. Motywacja. Teoria i badania, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo