samopobudzanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stagner odrzuca te zarzuty. Jest on zdania, że koncepcja homeostatyczna może obejmować znacznie szerszy zakres zachowań motywowanych, niż wynika to z wąskiego pojęcia homeostazy fizjologicznej. Niemniej jednak teoria homeostatyczna o tyle tylko dopuszcza istnienie poszukiwania przyjemności, pragnień, pożądań, umyślnego samopobudzania itd., o ile mogą one służyć oddalonym w czasie celom homeostatycznym. Biorąc przykład Younga, Stagner przypuszca, że preferencja wobec sacharyny może być wynikiem błędu w preferencji spostrzeżeniowej ciepłych, słodkich substancji, opartej na wyuczonych stałych właściwościach mleka matki. Przytaczając nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cofer, Charles N., Apley, Mortimer H. 1972. Motywacja. Teoria i badania, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.