samopochłanianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1.4.2. 	Inne błędy pomiaru Aktywności preparatu promieniotwórczego, wyrażonej w curie lub jednostkach pochodnych, nie można utożsamiać z natężeniem ilością promieniowania mierzonego przez układ pomiarowy. Ilość ta zależy bowiem również w znacznym stopniu od wymiarów geometrycznych źródła; w przypadku miękkiego promieniowania lub bardzo dużych wymiarów geometrycznych preparatu należy liczyć się ze zjawiskiem samopochłaniania promieniowania wewnątrz preparatu. Drugim bardzo istotnym czynnikiem jest tzw. geometria pomiaru; pojęciem tym określa się warunki geometryczne pomiędzy preparatem a detektorem promieniowania jonizującego. Na ryc. 1.19 przedstawiono poglądowo typowe warunki przestrzenne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piątkowski, Adam, Scharf, Waldemar 1972. Aparatura radiometryczna w medycynie i biologii, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.