samopocieszający się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przeciętne (niesłusznie, bo w górnictwie np. musi być granica wieku znacznie niższa), to odpływem rocznym z szeregów pracujących z powodu zgrzybiałości byłoby objętych w przemyśle około 72 000 a w całej gospodarce narodowej około 175 000. Jak wielkie kryje się za tym niebezpieczeństwo, wynika z samopocieszającej się uwagi Eulera, że „nicht jeder 65-jährige (wird) in jedem Falle sofort seine Arbeit aufgeben — zumal in Zeiten des Arbeitskräftemangels“. [119] Euler liczy tu nawet na oszczędności rzędu 400 — 500 osób w hutnictwie żelaznym rocznie, bo czasy są napiętnowane znamieniem „des Arbeitskräftemangels“. Całość wchodzącego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kokot, Józef 1957. Logika Poczdamu, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.