samoposzanowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wątpliwości religijne i powstania ludu były im potrzebne do wzmocnienia ich stanowiska wobec Rzymu, z chwilą więc gdy rozłam był dokonany i gdy ustanowiono Kościół Narodowy pod władzą korony, zabrali się natychmiast do stłumienia ruchów powstańczych. Ale w nauce Jezusa była zawsze jakaś osobliwa żywotność, rozbudzająca poczucie sprawiedliwości i samoposzanowania wbrew wszelkiej lojalności i subordynaćji, czy to świeckiej, czy kościelnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wells, Herbert George 1979. Historia świata, przekł. J. Parandowski, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.