samosprzeczność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ostatnie uwagi nastręczają okazję do poruszenia sprawy, która wprawdzie nie należy do głównego toku naszych rozważań, lecz ze względu na pośredni z nim związek i własną doniosłość nie powinna tu być pominięta milczeniem. Zakończona właśnie dyskusja przykładu Dignagi pokazała w* każdym razie, że logika indyjskobuddyjska nie dysponowała jasnym pojęciem samosprzeczności. Trzeba teraz wyraźnie powiedzieć, że mieliśmy tu do czynienia tylko z dość marginesowym zagadnieniem, które nie daje dostatecznego pojęcia o zamieszaniu, jakie panuje w szerzej rozumianej problematyce sprzeczności na gruncie logiki buddyjskiej (i w ogóle indyjskiej)84. Nie wdając się w szczegóły, wystarczy zwrócić uwagę na fakt...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.