samotłumienie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) o możliwości jego radykalnej samosiubtlimajcji. Ale — •zapytuje Marcuse — czyż nie może w samym tym popędzie 'istnieć jakaś wewnętrzna bariera, która ograniczałaby gwałtowność jego impetu? Czyż nie ma możliwości jakiegoś jego naturalnego samotłumienia się i to samotłumienia się itego rodzaju, że prawjdziwe zaspokojenie popędu wymagałoby jego opóźnień, przebywania okrężnych 'dróg? Te restrykcje i ograniczenia, gdyby miały kiedyś idoijść do głosu, różniłyby się tym od istniejących, twierdzi autor, że nie byłyby jiuż narzucane Erosowi z zewnątrz, przez (tłumiącą go zasadę realizmu, ale Ibyłyby 'wyznaczane i akceptowane przez sam ten popęd, a więc posiadałyby — same przez się — walor libidinaliny. Sam Freud — zdaniem Marcu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szewczyk, Jan 1971a. Eros i rewolucja. Krytyka antropologii filozoficznej Herberta Marcuse, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.