samouświadomienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) II Życie i powołanie artysty leżało w centrum zainteresowań Tomasza Manna, było jednym z powracających tematów jego sztuki, szukającej niezmordowanie sensu istnienia i sensu twórczości. Sztuka refleksyjna, drążąca byt, nie tylko opisująca go, nie może nie dążyć do ustawicznego samouświadomienia. Tym również tłumaczyło się owo uparte dociekanie celu sztuki i pisanie dla niej praw moralnych przez Norwida, najbardziej świadomego z pisarzy polskich. Rozumna poezja Norwida natrafiła na żywioł muzyczny Szopena, świadoma siebie, racjonalistyczna proza Tomasza Manna raz po raz ociera się o mroczny ocean Beethovena...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jastrun, Mieczysław 1956. Wizerunki. Szkice literackie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.