samouprawomocnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) potrzebujemy Geistesgeschichte, samouprawniających się konwersacji. Możliwość alternatywną stanowi próba, którą Foucault naszkicował kiedyś, ale którą - mam nadzieję - porzucił, próba, by zatracić twarz jakąkolwiek, wykroczyć poza wspólnotę intelektualistów europejskich poprzez przyjęcie postawy pozakontekstowej anonimowości, jak ta, która cechuje postaci Becketta; porzuciły one samouprawomocnienie, wymianę konwersacyjną i nadzieję. Oczywiście, jeśli ktoś pragnie podjąć taką próbę, to Geistesgeschichte - choćby tylko materialistyczna, nominalistyczna, entzauberte Geistesgeschichte przypisana przeze mnie Foucaultowi - stanowi jedną z tych rzeczy, od których przede wszystkim musi uwolnić się. Pisałem i piszę, opierając się na założeniu, że takiej próby podejmować nie chcemy, że chcemy natomiast uczynić naszą rozmowę ze zmarłymi bogatszą i pełniejszą”1 s...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kmita, Jerzy 1998. Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, wyd. 2, popraw., Poznań : Instytut Filozofii UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.