samouzasadnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) filozoficznej myśli u nas. Filozofja musi stanowić podstawę działalności krytycznej. W niej tylko mogą znaleźć krytycy metody objektywnego rozważania zagadnień, z któremi mają do czynienia, w niej jedynie znaleźć mogą samouzasadnienie swej działalności. Zanim mówimy o objektywnem znaczeniu krytyki, trzeba wyjaśnić sobie, czy ma objektywne znaczenie sztuka?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzozowski, Stanisław 1936. Dzieła wszystkie. T. 6. Współczesna powieść i krytyka, artykuły literackie, studja o Wyspiańskim, Warszawa : Instytut Literacki
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.