samowyalienowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ciw istnieniu boga występuje przeciw swej własnej religijności. Ponieważ jednak te praktyczne samoalienacje mas istnieją w rzeczywistym świecie w sposób zewnętrzny, przeto masy muszą je zwalczać również w sposób zewnętrzny. Nie mogą one żadną miarą uważać tych produktów swego samowyalienowania tylko za idealne fantasmagorię, za zwykle alienacje samowiedzy i pragnąć zlikwidowania materialnego wymbcowania w drodze działania czysto wewnętrznego, spirytualistycznego. Już czasopismo Loustalota z roku 1789 nosi motto: • / o • 1414 Heine, Werke, wyd. Elstera, t. VI, str.48...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZTPolit - Zeszyty Teoretyczno-Polityczne (War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.