sandowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) LXXII POWIEŚĆ „OBLOMOW" „personalne”, lub sandowskie i wiążą je z tradycją puszkinowską 108. Nie znaczy to jednak, iż Turgieniew nie wykazuje żadnego zainteresowania środowiskiem, codziennością, prozą życia, postaciami przeciętnymi i tuzinkowymi, z reguły negatywnymi, jednym słowem tym wszystkim, co wiązano z trywialnością powszedniości, którą najpełniej oddawał Gogol i pisarze jego szkoły. W prozie Turgieniewa obrazy codziennego życia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gonczarow, Iwan 1990. Obłomow, przeł. N. Drucka, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.