sasko-rosyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nieporozumienie co do „polityki” teatralnej Repnina zrodziło dalsze. Theatre de sociótó u prymasa Podoskiego stał się w oczach autora „ważnym przęsłem w procesie rozwojowym teatru warszawskiego”, ponieważ „jako instytucja będąca stale pod kontrolą i opieką władz rosyjskich”, amatorski ów teatrzyk „kontynuując [...] założenia [polityki Repnina] stwarzał realny grunt dla zamierzeń rosyjskich wobec teatru podczas pierwszego rozbioru”. Ów teatrzyk miał być „antykrólewski, związany z polityką sasko-rosyjską”. Również amatorski teatrzyk dziecięcy w mieszkaniu szambelana saskiego Bratkowskiego „to nurt wrogi planom Stanisława Augusta wobec teatru” (s. 400). Gdy Czartoryscy przyszli popatrzeć na owe dziecięce przedstawienie, był to znak „polepszenia się stosunków politycznych Saksonii z Familią” (s. 386—387). Wiadomo oczywiście, że Podoski był wrogo ustosunkowany do Stani...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RWarsz - Rocznik Warszawski (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.