scenarzysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeśli odrodzenie filmu w Polsce ma się stać rzeczą pewną i oczywistą, pozmieniać trzeba dotychczasowe rangi i autorytety filmowe. Najważniejszą osobą w filmie jest realizator jako twórca całej koncepcji dzieła i jedyny kierownik zbiorowych prac przy powstawaniu utworu filmowego. Za jakość utworu odpowiadać może tylko jeden człowiek. Człowiekiem tym jest autor filmu. Scenarzysta, operator, architekt, muzyk są pomocnikami realizatora, tworzą posłuszny sztab współpracowników. Gruntownej przemianie ulec musi stosunek producenta do powstawania filmu i do jego twórcy. Niepraktykowaną jest rzeczą, by wydawca dyktował pisarzowi temat powieści, wglądał w szczegóły pracy twórczej i żądał zasadniczych zmian. Jego rzeczą jest wydać lub nie proponowane przez autora dzieło. Podobnie i w filmie projektodawcą każdego nowego filmu może być tylko artysta, nigdy zaś — producent...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.