sceptyczno-rezygnacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W pierwszym kręgu utworów (wymienionych tu przykładowo) dominuje postawa sceptyczno-rezygnacyjna, dążąca do sublimacji, do spokoju albo do przetworzenia wielkich namiętności w dzieło artystyczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zaworska, Helena 1985. „Opowiadania” Jarosława Iwaszkiewicza, Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.