scholasteria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ks. Alfons Mańkowski Czapski Franciszek, h. Leliwa, scholastyk i oficjał generalny chełmiński, syn Sebastiana, kasztelana chełmińskiego, i Magdaleny z Wilczyńskich, otrzymał kanonię chełmińską w r. 1700, scholasterię chełmińską wraz z prepozyturą św. Ducha brodnicką w r. 1708. Przez długie lata był prokuratorem kapituły, deputatem na trybunał koronny 1712—15, sędzią surogatem 1724 nn., oficjałem generalnym od r. 1732, egza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.