scyntygram

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych —*■ izotopowymi wskaźnikami; s. wykonuje scyntygraf (gammagraf), którego licznik cząstek jonizujących (-* liczniki cząstek jonizujących), przesuwając się ruchem jednostajnym nad badanym obszarem, przenosi impulsy promieniowania pisakiem na papier bądź też błyskami neonówki na kliszę (papier światłoczuły); zagęszczenie kresek pisaka lub zaczernienie kliszy, wprost proporcjonalne do natężenia promieniowania, daje mapę rozmieszczenia badanej substancji w narzą¬ dzie, czyli scyntygram; w medycynie s. stała się niezmiernie cenną metodą diagnostyczną w chorobach tarczycy; jej charakterystyczna jodochwytność pozwoliła na zastosowanie roztworów soli izotopów jodu i3ij j i33j. ostatnio stosuje się izotop technetu (B9Te), znacznie korzystniejszy od jodu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.