sekretarz-robotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W referacie Pomiana to samo zjawisko ujęte zostało formułą ,Sekretarz-robotnik”( Joga i komisarz u Koestlera). W gorączkowych zmaganiach z robotnikiem sekretarz, zdaniem Pomiana, ^czerpał już dostępny mu repertuar zabiegów, które zwykło się w innym systemie uważać za decyzje ekonomiczne: zwiększenie inwestycji i obniżka płac i zaraz potem zabieg odwrotny. Ale,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.