seksizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mniej warta jest badania niż inne grupy? I na koniec istnieje kwestia czysto pragmatyczna: losowa rozmowa zabierać -musi sporo czasu, a zapisujący ją musi mieć niezwykle dużo szczęścia, by uzyskać dane na rzecz pewnej określonej hipotezy, na przykład głoszącej, iż w języku przejawia się seksizm lub że się nie przejawia. Jeśli chcemy mieć do analizy dobrą próbę, dane zdobyć trzeba w sytuacji sztucznie zaaranżowanej; proszę łaskawie wziąć pod uwagę, iż w takim wypadku jestem równie dobrym źródłem danych jak ktokolwiek inny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stanosz, Barbara (wyb.) 1980. Język w świetle nauki, przeł. T. Hołówka et al., Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.