semantyczność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kierunkowi i staje zdecydowanie po stronie teorii dystrybucyjnej13 Przeciwko wiązaniu, na płaszczyźnie funkcjonalnej zjawisk dźwiękowych, z semantyką wypowiada się również Ozikobawa 14. Jak widać, kontrowersja „semantyczność versus dystrybucja“ przecina poglądy językoznawcze, pod innymi względami zupełnie inaczej podzielone...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.