semantyczno-kognitywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) fologicznego, określone są przez czynniki pozagramatyczne. Czynniki te są natury kognitywnej, warunkowane są zasadami rządzącymi przetwarzaniem informacji i sprowadzają się do stawiania przymiotników, których znaczenia nie musi się ustalać na podstawie określenia relacji względem innych desygnatów tej samej deskrypcji lub których znaczenie wymaga wykonania mniejszej liczby potrzebnych operacji mentalnych, tuż przy rzeczowniku oraz przyłączanie przymiotników o bardziej skomplikowanej strukturze semantyczno-kognitywnej w dalszej kolejności. Przykładowo, ustalenie, że przedmiot jest jakiegoś koloru, wymaga wyłącznie kontaktu wzrokowego z danym obiektem i dokonania prostej operacji kognitywnej. Już jednak określenie, że coś jest duże, wymaga odniesienia się do wzorca wielkości, czyli ustalenie pewnej relacji między obiektem będącym desygnatem danej rzeczy a innymi obiektami, które ta rzecz nazywa. Tc pierwsze przymiotniki mają znaczenie absolutne, te drugie mają...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.